Apellidos serbios originarios de Dalmacia (R-Š)

Apellidos serbios originarios de Dalmacia, (Letra R)

Apellido,lugar de origen, slava

Radak- Buković- Sv. Nikola
Radan- Oton, Pađene- Sv. Stefan, Sv. Georgije
Radeka- Karin, Zadar- Časne verige
Rađen- Otišić, Benkovac
Radić- Radučić, Kosovo, Smoković, Benkovac- Sv. Georgije
Radinović- Golubić, Polača(kninska)- Sv. Dimitrije
Radiša- Podosoje- Sv. Jovan
Radišić- Velika Glava- Sv. Ilija
Radmanović- Biljane gornje, Kašić, Smilčić- Sv. Petar i Pavle, Sv. Stefan, Sv. Georgije(Đurđevdan)
Radmilo- Vukšić
Radmilović- Biljane Gornje, Žegar, Biljane Donje- Sv. Stefan
Radomilović- Baljci
Radonić- Orlić- Sv. Nikola
Radoš- Strmica- Sv. Georgije
Radošević- Islam Latinski, Đevrske- Sv. Stefan
Radović- Riđane, Žagrović
Radujko- Tiškovac- Sv. Georgije
Radulović- Polača(kninska), Knin- Sv. Dimitrije
Računica- Skradin, Prokljan, Rasline- Sv. Jovan
Raič- Benkovačko Selo, Velušić- Sv. Jovan, Sv. Georgije
Rajčević- Smoković, Murvica- Sv. Georgije, Sv. Luka
Rakić- Buković, Benkovac, Varivode, Đevrske- Sv. Nikola, Sv. Georgije
Raketić- Kanjane, Miočić- Lazareva Subota, Sv. Nikola
Rapajić- Zadar
Rapo- Riđane
Rastović- Oton- Sv. Jovan
Rašetić- Mokro Polje
Rašić- Ivoševci, Rudele, Benkovac- Sv. Luka
Rašković- Drniš, Knin, Šibenik, Žagrović, Smoković, Biljane gornje- Sv. Nikola
Rašula- Žagrović- Sv. Stefan
Rašuo- Žagrović
Ratić- Otišić- Sv. Jovan
Ratković- Ceranje- Sv. Dimitrije
Relić- Buković, Benkovac, Smilčić
Relja- Žegar- Sv. Georgije(Đurđevdan)
Reljan- Golubić(kninski), Obrovac
Reljić- Ivoševci, Kistanje, Smoković, Golubić, Zemunik- Sv. Stefan
Repaja- Biljane gornje, Smoković- Sv. Georgije(Đurđevdan)
Ristić- Benkovačko Selo- Sv. Dimitrije
Rnić- Otišić- Sv. Pantelejmon
Rnjak- Buković, Benkovačko Selo, Benkovac, Šopot, Orlić-Sv. Jovan, Sv. Nikola
Rodić- Plavno, Potkonje- Sv. Jovan
Rogač- Civljane
Rokvić- Kožlovac- Sv. Jovan
Romac- Otišić
Romanić- Ervenik
Romić – Pristeg, Morpolača, Ervenik- Sv. Nikola
Rončević- Nunić, Đevrske, Golubić(kninski)- Sv. Vasilije
Rosić- Otišić, Benkovac
Rošić- Ervenik
Rstić- Buković, Benkovac- Sv. Georgije
Rujak- Nadin
Rusić- Plavno, Biskupija-Aranđelovdan, Sv. Jovan

Apellidos serbios originarios de Dalmacia, (Letra S)

Apellido,lugar de origen, slava

Sakić- Benkovačko Selo, Dobropoljci -Sv. Trifun, Sv. Nikola
Samardžić- Čista Mala, Žegar- Lazareva Subota
Samardžija- Pađene- Sv. Georgije(Đurđevdan)
Sanković- Kula Atlagić- Sv. Georgije
Savić- Buković, Benkovac, Plavno, Kukar- Sv. Nikola
Savović- Mokro Polje
Sekulić- Obrovac, Bilice, Šibenik, Muškovci- Sv. Stefan, Sv. Nikola
Seović- Prevjes, Mokro Polje
Seper- Sonković, Velika Glava- Sv. Apostol Toma
Simić- Orlić, Muškovci, Bilišani, Tepljuh, Knin, Zadar, Karin donji- Sv. Georgije(Đurđevdan), Sv. Nikola
Sinobad- Knin, Kolarina- Sv. Georgije, Sv. Jovan
Sirovica- Drniš
Skočić- Pavasovići, Bićine, Sonković, Nos Kalik- Sv. Nikola
Skokna- Bilišane, Benkovačko Selo, Medviđa, Smilčić
Skorić- Biovičino Selo
Skrobonja- Bratiškovci, Šibenik- Sv. Nikola
Sladaković- Biovičino Selo, Dobropoljci- Sv. Jovan, Sv. Vasilije
Sladić- Benkovac, Biskupija- Sv.Dimitrije
Slijepčević- Orlić, Plavno
Smiljanić- Zvjerinac, Kosovo, Civljane gornje- Sv. Matej
Smolić- Bribir
Smokrović- Lišane Tinjske- Sv. Jovan
Smuđa- Pađene- Sv. Georgije(Đurđevdan)
Sovilj- Kula Atlagić
Stančević- Golubić
Stanić- Žagrović
Stanojević- Otišić
Starčević- Kistanje
Starević- Benkovac- Sv. Sava
Stegnjaja- Karin donji, Islam Grčki- Sv. Georgije(Đurđevdan)
Stegnjaić- Kula Atlagić, Benkovačko Selo, Biljane- Sv. Nikola
Stevelić- Bribir Sv. Nikola
Stjelja- Nunić, Čista Mala, Zagrad, Biljane gornje- Sv. Georgije(Đurđevdan), Sv. Jovan
Stjepanović- Smilčić
Stoisavljević- Otišić, Benkovac
Stojaković- Radljevac, Knin
Stojanović- Otišić
Stojanac- Dabar, Dicmo , Baljci- Sv. Georgije(Đurđevdan)
Stojić- Biočić, Kadina glavica, Vrlika, Podosoje- Sv. Nikola, Sv. Stefan
Stolić- Benkovac, Golubić, Šopot- Sv. Jovan, Sv. Alimpije Stolpnik
Stopa- Muškovci- Sv. Nikola
Stričević- Koljani- Sv. Georgije(Đurđevdan)
Striković- Benkovac
Stupar- Ivoševci, Kistanje
Subašić- Bribir, Šibenik, Zadar, Zagrad, Biljane Donje
Subota- Drniš- Sv. Stefan
Subotić- Ervenik, Kakma, Zemunik Gornji , Otišić, Ceranje gornje, Benkovac, Lišane Tinjske, Prklje, Islam Grčki, Bjelina- Sv. Nikola, Sv. Marko, Sv. Jovan
Sučević- Mokro Polje
Sudar- Oton- Sv. Kozma i Damjan
Sunajko- Drniš, Knin- Sv. Georgije
Svitlica- Sonković

Apellidos serbios originarios de Dalmacia, (Letra T)

Apellido,lugar de origen, slava

Tačković- Buković- Sv. Nikola
Tadić- Cetina
Tampolja- Brgud, Ceranje donje- Sv. Kuzman i Damjan
Tanjga- Oćestovo- Sv. Georgije
Tarlać- Baljci
Tatić- Kanjane- Sv. Nikola
Tatomir- Biskupija, Biočić- Sv. Jovan
Tauz- Kistanje
Telenta- Vrbnik
Tepša- Raštević, Benkovac, Ceranje donje, Zelengrad- Sv. Kozma i Damjan
Tešić- ?
Tetek- Baljci
Tica- Biočić, Markovac, Polača(kninska), Golubić Mratinja
Tintor – Benkovac, Morpolača, Raštević, Biljane Donje, Smoković, Plavno, Kakma, Pristeg, Ramljane- Sv. Kozma i Damjan
Tišma- Ivoševci, Kistanje- Sv. Jovan
Todorović- Sonković, Gračac(dalmatinski), Siverić, Polača(kninska)- Sv. Dimitrije
Tomašević- Kolarina, Morpolača
Tomasović- Smrdelje, Ždrapanj, Sonković, Gračac(dalmatinski)- Sv. Nikola
Tomić- Zadar, Knin, Otišić
Torbica- Kistanje, Plavno, Knin- Sv. Stefan
Torlak- Golubić(kninski)- Sv. Vasilije
Tošić- Đevrske, Baljci-Sv. Jovan
Trobonjača- Bratiškovci- Sv. Nikola
Trampa- Biočić- Sv. Jovan
Travica- Ervenik, Velika Glava, Civljane gornje- Sv. Jovan, Sv. Luka
Traživuk- Kistanje- Sv. Jovan
Trbović- Miranje, Karin Gornji- Sv. Georgije(Đurđevdan)
Treskavica- Uzdolje, Kosovska Kaldrma- Sv. Georgije
Trifunović- Riđane, Otišić- Časne Verige
Trišić- Orlić
Trivan- Strmica- Sv. Jovan
Trivić- Mokro Polje, Knin, Podosoje- Sv. Luka
Trkulja- Islam Grčki
Trninić- Plastovo, Zadar, Kula Atlagić
Tršić- Buković
Trzin- Mirlović polje- Sv. Jovan
Trtica- Biovičino Selo- Sv. Jovan
Turukalo- okolina Obrovca
Tutuš -Strmica, Koljane, Polača(kninska)- Sv. Dimitrije

Apellidos serbios originarios de Dalmacia, (Letra Ć)

Apellido,lugar de origen, slava

Ćakić Zečevo, Đevrske, Cicvare, Kričke, Dobropoljci, Kula Atlagić, Morpolača Sv. Nikola, Sv. Kozma i Damjan, Sv. Georgije
Ćalić Brgud, Buković, Kistanje, Benkovac, Kolarina Sv. Jovan
Ćiritović Benkovačko Selo Sv. Jovan
Ćirović Benkovac
Ćosić Varivode, Morpolača, Kistanje,Tepljuh, Knin, Zadar, Kosovo, Benkovac, Ramljane Sv. apostoli Petar i Pavle, Sv. Stefan
Ćoso Jagodnja, Islam Grčki, Karin, Benkovačko Selo, Buković Sv. Arhangel Mihailo, Sv. Georgije(Đurđevdan)
Ćućko Pristeg
Ćuruvija Topolje, Knin
Ćuk Biovičino Selo, Knin Sv. Nikola
Ćurguz ?
Ćulić Polača(kninska) Sv. Dimitrije
Ćulum Oćestovo
Ćupić Jagodnja, Polača(benkovačka), Biljane Donje, Benkovac Sv. Georgije(Đurđevdan)
Ćustić Smoković
Ćujo Ervenik

Apellidos serbios originarios de Dalmacia, (Letra U, F, C)

Apellido,lugar de origen, slava

Ugrčić- Rudele, Čučevo, Ivoševci, Kistanje
Uroš- Knin
Urukalo- Orlić, Bratiškovci, okolina Obrovca, Benkovac- Sv. Nikola
Ušljebrka- Žegar- Sv. Stefan
Ušljibrk- okolina Knina
Ustić- Otišić, Knin, Podosoje
Uzelac- Lišane Tinjske, Brgud, Morpolača, Kožlovac, Kakma, Biljane Donje, Tinj- Sv. Nikola
Filipović- Benkovac
Formentunović- Vrbnik Sv. NikolaCebara Islam Grčki, Kašić, Smilčić- Sv. Georgije(Đurđevdan)
Cerovac- Strmica- Sv. Georgije(Đurđevdan)
Ciganović- Prevjes
Crnčević- Biočić- Sv. Jovan
Crvak- Đevrske, Šibenik- Sv. Jovan
Crnobrnja- Modrino Selo, Jagodnja, Smilčić- Sv. Nikola
Crnogorac- Knin, Polača(kninska)- Sv. Arhangel Mihailo(Aranđelovdan)
Crnokrak- Pristeg, Vrlika, Benkovac, Zadar- Sv. Nikola
Crnomarković- Polača(kninska), Civljane donje, Kotluša- Sv. Jovan
Crnovođa- Biljane gornje
Cupać- Korlat, Benkovac, Šopot, Raštević, Kula Atlagić, Biljne Donje- Sv. Nikola
Cvijanović- Ljubač, Plavno- Sv. Georgije
Cvitkovac- Maovice- Sv. Georgije
Cvjetanović- Islam Latinski
Cvjetan- Ostrovica dalmatinska, Đevrske- Sv. Trifun
Cvijetić- Promina, Ostrovica dalmatinska, Razvođe, Tinj, Otišić-Sv. Stefan Dečanski
Cvjetković- Kistanje
Cvetković- Knin

 

Apellidos serbios originarios de Dalmacia, (Letra Č, Dž, Š)

Apellido,lugar de origen, slava

Čavlin- Muškovci- Sv. Nikola
Čeko- Polača(kninska)- Sv. Georgije(Đurđevdan)
Čelebičanin- Zvjerinac, Kosovo- Sv. Jovan
Čenić- Uzdolje
Čeprnja- Zelengrad, Biljane donje, Kašić, Islam Grčki, Trljuge, Ceranje gornje- Sv. Jovan
Četnik- Cetina, Knin- Sv. Stefan
Čimbur- Polača(kninska)- Sv. Dimitrije
Čirjak- Biljane gornje- Sv. Nikola
Čitlak- Ceranje gornje
Čoko- Knin
Čolak – Knin -Sv. Nikola
Čolaković- Knin
Čolović- Tepljuh, Orlić, Kistanje- Sv. Georgije(Đurđevdan)
Čotra- Bjelina, Kistanje, Miranje- Sv. Jovan
Čubrilo- Ceranje Donje, Benkovac- Sv. Luka
Čubrilović- Ceranje Donje, Benkovac- Sv. Luka
Čude- Kruševo, Zaton, Obrovac- Sv. Petar i Pavle
Džaleta- Baljci -Sv. Nikola
Džepina- Golubić(kninski)- Sv. Jovan
Šain- Biočić
Šaponja- Dobropoljci, Vukšić, Benkovac, Smilčić, Kolarina, Miranje, Ceranje- Sv. Vasilije, Sv. Stefan
Šarac- Civljane gornje, Vrlika, Kričke, Mirlović- Sv.Nikola, Sv. Jovan
Šare- Uzdolje
Šarić- Bribir, Đevrske, Kakanj, Morpolača, Prović, Vukšić, Knin, Zadar, Kistanje, Perušić, Kolarina, Zapužane- Sv. Nikola, Sv. Jovan
Šašić- Ervenik- Sv. Stefan Dečanski(Mratinja)
Šeat- Vrbnik- Sv. Nikola
Šegan- Pađene- Sv. Georgije
Šekez- Islam Grčki
Šekuljica- Miranje, Ervenik, Lišane Tinjske- Mratinja
Šepelj- Drniš
Šerbo- Šibuljine
Šestić- Kula Atlagić
Šeša- Biovičino Selo- Sv. Jovan
Ševo- Biljane dornje- Sveti Apostol Luka, Sveti Ignjatije Bogonosac
Šijan- Knin- Sv. Arhangel Mihailo(Aranđelovdan)
Šimpraga- Radučić, Bribir- Sv. Georgije
Širko- Plastovo, Strmica- Sv. Georgije
Škaldić- Polača(kninska)
Škarić- Vrbnik, Smrdelje- Sv. Nikola
Škorić- Biljane Donje, Vukšić, Radašinovci, Benkovac, Karin Gornji, Medviđa, Ceranje donje, Morpolača, Smoković, Biovičino Selo- Sv. Arhangel Mihailo(Aranđelovdan), Sv. Ignjatije Bogonosac, Sv. Nikola
Škopelja- Zemunik Donji, Smoković
Škrbić- Knin, Cetina, Garjak, Vrlika- Sv. Nikola, Sv. Jovan
Škundrić- Strmica
Šljepica- Islam Grčki
Šljivar- Golubić(kninski)- Sv. Alimpije Prvostolnik
Šolaja- Oćestovo, Zadar, Pađene- Sv. Georgije
Šolak- Civljane donje
Šolić- Kanjani, Tepljuh- Sv. Georgije
Šorgić- Biovičino Selo, Čista Velika, Dragišići, Morpolača- Sv. Nikola
Šormaz- Kanjani- Sv. Nikola
Štrbac- Zapužane, Kistanje, Bribirske Mostine, Raštević, Benkovac.Biljane Donje, Žažvić- Sv. Kozma i Damjan, Sv. Georgije, Sv. Nikola
Štrbo- ?
Štulić- Buković- Sv. Nikola
Šubašić- Bribir- Sv. Nikola
Šukara- Žegar, Biljane gornje- Sv. Lazar
Šunjka- Otišić
Šupeljak- Pađene- Sv. Georgije
Šuša- Čučevo, Karin Donji, Nunić, Kolašac, Kistanje, Bribir, Bjelina, Ceranje donje, Morpolača, Pristeg- Sv. Stefan
Šušak- Smilčić, Kašić, Benkovačko Selo, Lišane Tinjske, Dicmo- Sv. Jovan, Sv. Nikola
Šušić- Bribir
Šveljo- Bilišani
Švonja- Žegar, Muškovci

Comentarios