Home Вести Политика Ukidanje viza izmedju Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaj

Ukidanje viza izmedju Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaj

1438

U skladu sa Sporazumom izmedju Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaj, potpisanim u Montevideu, 3. juna 2011. godine, državljani dve zemlje, nosioci običnih pasoša, oslobadjaju se od obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji druge države u trajawu do devedeset (90) dana u periodu od šest meseci računajući od dana prvog ulaska.

Republika Srbija će početi sa primenom ovog Sporazuma od 30. decembra 2011. godine, što znači da će, počev od ovog datuma, državljani Urugvaja moći da putuju u Srbiju bez vize, u skladu sa gore navedenim.

Istočna Republika Urugvaj će početi sa primenom ovog Sporazuma od 31. decembra 2011. godine, što znači da će, počev od ovog datuma, državljani Srbije moći da putuju u Urugvaj bez vize, u skladu sa gore navedenim.