Donacije

Sa vašim prilozima učestvujete u radu i širenju naše društvene organizacije Serbios Unidos. Imamo za jedan od ciljeva a to je  sprečavanje odrodjavanja svih nas i naših potomaka od otadžbine. U tom cilju moramo doprineti ekonomskom povezivanju sa njom i samim tim stvaranju novih radnih mesta u Latinskoj Americi, gde bi naši iseljenici imali kakvu takvu prednost što govore srpski a našoj deci bio jedan argumenat više da ga uče.

 

 Hvala Vam na Vašem prilogu