Serbios Unidos u Ministarstvu dijaspore

Filed under: Dijaspora,Vesti |

Jedan od osnivača Udruženja Srba Latinske Amerike “Serbios Unidos” Momčilo Nikolić i ko-urednik sajta serbiosunidos.com Predrag Dragosavac razgovarali su prošlog petka u Ministarstvu vera i dijaspore u Beogradu sa sekretarom ovog ministarstva Aleksandrom Kojić. Tom prilikom je Ministarstvu vera i dijaspore zvanično je uručen i poznati apel naše organizacije “Ne odričemo se Srbije iako se Srbija odrekla nas”.

Iako je osnovni cilj sastanka, zakazanog na inicijativu “Serbios Unidosa”, bio prvenstveno uspostavljanje neposrednog kontakta i komunikacije na relaciji državljani Srbije (& njihovi potomci) u Latinskoj Americi – nadležne institucije u Srbiji, razgovor sa sekretarom Aleksandrom Kojić bio je višestruko koristan i informativan.
Najvažnije saznanje jeste da u Ministarstvu vera i dijaspore do sada nije postojala značajnija evidencija i informacija o našim ljudima u Latinskoj Americi, kao ni o organizaciji “Serbios Unidos”. Zavođenjem našeg apela u zvaničnu arhivu i notiranjem konkretnih problema i inicijativa koje je izneo Momčilo Nikolić, Latinska Amerika i naši ljudi u njoj su, bar na najformalniji mogući način, počeli da postoje i za Ministarstvo vera i dijaspore.

Momčilo Nikolić je naveo niz veoma konkretnih problema srpske dijaspore u Latinskoj Americi, kao što su nemogućnost vađenja novog pasoša, komplikovana birokratska procedura za dobijanje državljanstva i pasoša za decu iseljenika, slaba prisutnost srpskih diplomatskih predstavništava i neefikasnost, pasivnost, često i nekompetentnost onih retkih, postojećih…

S obzirom da je Srbija, zbog toga što Vlada još nije formirana, u nekoj vrsti vakuuma do daljnjeg, Aleksandra Kojić nije bila u mogućnosti da govori o planovima i strategijama Ministarstva vera i dijaspore u narednom periodu. Nije isključeno da, zbog neminovne racionalizacije državne uprave, pitanja dijaspore ubuduće budu u nadležnosti Kancelarije za dijasporu, odnosno da za tu oblast više ne bude ministarstva.

Bilo kako bilo, našoj organizaciji je sugerisano da priliži svoja “osnivačka akta” i druge osnovne podatke iz “lične karte”, kako bi ubuće bila u “imeniku” organizacija dijaspore i kako bi mogla da učestvuje nakonkursima koji se raspisuju za različite projekte.

Izvor: serbiosunidos.com


Comments are closed.